Мотивація розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У дослідженнях розглянуто тлумачення поняття «сільський туризм», «сільський (зелений) туризм» з точки зору вітчизняних та зарубіжних авторів. Також обгрунтовано шляхи мотивації розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні. In the studies the interpretation of the concept of "rural tourism", "rural (green) tourism" in terms of domestic and foreign authors are examined. Also the ways of motivating rural (green) tourism in Ukraine are proved.

Опис

Ключові слова

сільський туризм, rural tourism, мотивація, motivation, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Дарчук, В. Г. Мотивація розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні / В. Г. Дарчук // Наука: теорія і практика : матеріали конференції. - Россия (г. Белгород) : ООО «Руснаучкнига», 2013. – С. 101-108.