Порівняння вітчизняного та аюрведичного підходів до оцінки ефективності харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті в роботі два концептуальні підходи до формування структури харчування в системі оздоровлення організму людини (вітчизняний і аюрведичний)спільні в одному: раціональне харчування – одна із найважливіших умов активного довголіття, здорової старості. There were researched two conceptual approaches to formation of nutritional structure within the system of human wellness (Ukrainian and Ayurvedic) make out a similarity: reasonable nutrition is one of the most important conditions of active longevity and healthy old-age being.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, кафедра гуманітарних дисциплін, українська наука, Аюрведа, харчові продукти, біологічна цінність, Ukrainian science, Ayurveda, foodstuffs, biological value

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Порівняння вітчизняного та аюрведичного підходів до оцінки ефективності харчових продуктів / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, Р. Ю. Науменко // Ресурсо- та енергоощадні технології вир-тва і пак-ня харчової продукції : мат. IV Міжн. спец. наук.-практ. конф., 12.09.2017, м. Київ. – К. : НУХТ, 2017. – С. 54-55.