Екологічні та медико- біологічні аспекти отримання сублімованих вуглеводомістких продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наукові праці НУХТ

Анотація

У лабораторних умовах оцінено харчову і біологічну цінності, а також екологічну безпеку отриманих низькотемпературним способом за допомогою рідкого азоту сублімованих продуктів із традиційної і нетрадиційної сировини різних видів. Відповідно до отриманих результатів усі продукти містять важливі біокомпоненти, відповідають санітарним нормам якості харчових продуктів, тому можуть бути використані як для масового споживання, так і для профілактичних цілей.

Опис

Ключові слова

харчова безпека, нові технології, рослинна сировина, біологічна цінність, food safety, new technologies, plantstuff, biological value, пищевая безопасность, новые технологии, растительное сырье, биологическая ценность, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Екологічні та медико- біологічні аспекти отримання сублімованих вуглеводомістких продуктів / Г. О. Сімахіна, О. А. Штанько // Наукові праці НУХТ - 2003. - №14. - С. 41-44.

Зібрання