Спосіб одержання дифузійного соку (Деклараційний патент на винахід № 70735)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб одержання дифузійного соку, що включає подрібнення буряку на стружку, вилучення цукрози з бурякової стружки водою і періодичне введення дезінфектанту в апарат, який відрізняється тим, що в якості дезінфектанту використовуються кормові антибіотики в кількості 2 – 3 кг/100т перероблених буряків. Method of receipt of diffusive juice which includes growing shallow, extraction of saccharose from the sugar-beet shaving by water and periodic introduction of disinfectant to the extractor, which differs that as a disinfectant forage antibiotics used are in an amount 2 – 3 kg/100 tons the done beet.

Опис

Ключові слова

цукроза, saccharose, екстрагування, extracting, бурякова стружка, sugar-beet shaving, дифузійний сік, diffusion juice, мікробіологічні процеси, microbiological processes, дезінфектант, mean of disinfection, сахароза, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід 70735 UA, C13D 1/00 Спосіб одержання дифузійного соку / Ліпєц А. А., Гусятинська Н. А., Решетняк Л. Р., Решетняк І. М., Коровко С. М.; заявник Національний університет харчових технологій Національної академії наук України. — № 2003 1212462; заявл. 25.12.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10, 2004 р.

Зібрання