Кинетика гидролиза крахмала с учетом его гетерогенности

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1992

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статье представлены результаты исследований кинетика гидролиза крахмала с учетом его гетерогенности. The paper presents the results of research on kinetics of starch hydrolysis based on its heterogeneity.

Опис

Ключові слова

крахмал, starch, гидролиз крахмала, starch hydrolysis, гетерогенность, heterogeneity, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Кинетика гидролиза крахмала с учетом его гетерогенности / H. A. Архипович, Т. В. Гутниченко, Т. Я. Чернякова, С. И. Усатюк, Л. А. Голубева // Деп. в УкрНИИНТИ. – 1992. – 10 c.

Зібрання