Регулярна насадка для тепломасообмінних процесів (Патент на винахід № 32494)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до конструкції регулярних насадок, що використовуються у якості контактних пристроїв для проведення тепломасообміну у системах газ (пара) – рідина і рідина – рідина і дозволяє розширити діапазон стійкої роботи насадки і інтенсифікувати процес тепломасообміну шляхом організації переривчастої краплинної течії окремими стійкими рівномірними потоками по суміжним парам вертикальних рядів просічних елементів. Насадка складається із листів із просічними елементами, які в кожному спареному вертикальному ряді частково перекривають один одного, що дозволяє організувати каскадну течію рідини.

Опис

Ключові слова

регулярна насадка, краплинна течія рідини, просічні елементи, регулярная насадка, капельное течение жидкости, просечные элементы, regular packing, drop liquid flow, cut elements, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент України на винахід 32494, МПК 4 B01 D 53/20 Регулярна насадка для тепломасообмінних процесів / О. С. Марценюк. – № 392206 ; заявл. 01.07.1985 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7.

Зібрання