Спосіб виробництва пшеничного хліба (Деклараційний патент на винахід № 59189)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на корисну модель. DESCRIPTION to useful model patent.

Опис

Ключові слова

пшеничний хліб, wheat bread, процес виробництва, production process, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 59189 UA, МПК 7 A21D8/02 Спосіб виробництва пшеничного хліба / Доценко В. Ф., Полодюк B. C. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № 2003065926 ; заявл. 25.06.2003 ; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8, 2003 р.

Зібрання