Спосіб виробництва сортового борошна (Патент на корисну модель №111920)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на спосіб виробництва сортового пшеничного борошна із застосуванням процесів лущення та плющення. Наведено принципову схему технологічного процесу. The patent for a way Manufactures of high-quality wheat flour with use of processes of a peeling and flaking. The basic scheme of technological process is resulted.

Опис

Ключові слова

борошно, плющення, лущення, помел, flour, flaking, debraning, milling, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №111920, МПК (2016.01), В02С 9/00, В02В 3/00. Спосіб виробництва сортового борошна / Єремеєва О. А., Харченко Є. І., Ільчук В. Б. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201605547 ; заявл. 23.05.2016 ; опубл. 25.11.2016, Бюл. №22.

Зібрання