Виведення радіонуклідів з продуктів харчування і організму людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В харчові продукти радіозахисної дії додаються в основному природні і нешкідливі для організму добавки. Розробки здійснюються у всіх основних групах радіозахисних речовин: сорбентах, антиоксидантах, імуномодуляторах. In food radioprotective action added to the basic natural and harmless to body supplements. Developments made ​​in all major groups of radioprotective substances adsorbents, antioxidants, immunomodulators.

Опис

Ключові слова

безпека життєдіяльності, безпека харчування, виведення радіонуклідів, safety of life, food safety, output radionuclides, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Зерніна, Н. Виведення радіонуклідів з продуктів харчування і організму людини / Наталья Зерніна, Віра Заєць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 568-569.