Технології спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Предметом лабораторного практикуму є методи аналізу сировини, напівпродуктів, відходів та товарних продуктів виробництва горілок і лікеро-горілчаних напоїв і нормативно-технічна документація, якою встановлені вимоги до їх органолептичних та фізико-хімічних показників. The subject is a laboratory practical methods of analysis of raw materials, intermediate products, waste and food commodity production of vodka and alcoholic beverages and normative-technical documentation which establishes requirements for their organoleptic and physico-chemical parameters.

Опис

Ключові слова

лікеро-горілчані напої, горілка, технологія, alcoholic beverages, vodka, technology, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Олійник, С. І. Технології спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум з розділу «Технології горілок і лікеро-горілчаних напоїв» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навчання / уклад. С. І. Олійник, А. М. Куц, М. В. Бондар. — К. : НУХТ, 2014. — 86 с.