Вплив низькочастотних механічних коливань на теплообмін у цукрових розчинах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1966

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показана необхідність інтенсифікації теплообміну у високовязких цукрових розчинах, досліджено вплив коливань поверхонь теплообміну різних видів на процес теплопередачі. The necessity of intensification of heat transfer in high-viscosity of sugar solutions, the effect of fluctuations of various kinds of heat transfer surfaces in heat transfer process.

Опис

Ключові слова

водонаповнені елементи, slurry components, низькочастотні коливання, low frequency oscillation, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Сінат-Радченко, Д. Є. Вплив низькочастотних механічних коливань на теплообмін у цукрових розчинах / Д. Є. Сінат-Радченко // ХХХІІ наукова конференція КТІХП : тези доповідей, лютий 1966 р. – К.: КДУ, 1966. - С. 74-75.