Розробка технології сиров’яленого суцільном’язового продукту із м’яса птиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробці нової технології виготовлення сиров'яленого суцільном язового продукту із м'яса птиці. Результати досліджень дозволили науково обгрунтувати та експериментально підтвердити доцільність використання білого м'яса птиці для виготовлення продукту. This thesis is devoted to developing of new manufacturing technology of raw dried whole muscle product of poultry meat. Results of research made it possible to substantiate scientifically and confirm experimentally the feasibility of using the white meat of poultry for the production of the product.

Опис

Ключові слова

бар’єри, м’ясо птиці, сиров’ялені суцільноом’язові продукти, ферментація, banners, poultry meat, fennentation, whole muscle raw dried products

Бібліографічний опис

Крижська, Т. А. Розробка технології сиров’яленого суцільном’язового продукту із м’яса птиці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» / Крижська Тетяна Анатоліївна ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2016. – 23 с.