Задача про оптимізацію асортименту випуску продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається задача визначення оптимального асортименту випуску продукції, що забезпечує максимальний виторг.

Опис

Ключові слова

оптимізація, асортимент випуску продукції, оцінка рентабельності, оптимизация, ассортимент выпускаемой продукции, оценка рентабельности, optimization, range of output, assessment of profitability, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мойсюк, О. Н. Задача про оптимізацію асортименту випуску продукції / О. Н. Мойсюк, А. К. Петрушенко, В. М. Сафонов // Наукові здобутки – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст.: тези доп. 75–ї наук. конф, молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 13–14 квіт. 2009 р. К.: НУХТ, 2009. – Ч. 1.– С. 114.