Удосконалення технології м’ясо-рослинних консервів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення технології м'ясо-рослинних консервів з використанням сочевиці, які можна фасувати у ретортні упаковки із збереженням органолептичних показників продукту. The basis of the useful model is the task of improving the technology of meat and vegetable canned food with the use of lentils, which can be packed in retro-packaging with the preservation of organoleptic parameters of the product.

Опис

Ключові слова

технологія м’ясо-рослинних консервів, аналіз ринку м'ясних консервів, ступінь набухання сочевиці, пробуджений зерно продукт (сочевиця), свинина подрібнена, technology of meat and vegetable canned food, analysis of the canned meat market, the degree of swelling of the lentil, awakened grain product (lentil), pork chopped, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Іценко, К. І. Удосконалення технології м’ясо-рослинних консервів / К. І. Іценко, О. І. Гащук, О. Є. Москалюк // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками VIII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17-18 квітня, 2019 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2019. – С. 131.