Підготовлена вода у технології горілок та горілок особливих

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Оптимізація органолептичних показників досягається шляхом регулювання складу підготовленої води, в межах визначених співвідношень розчинених мікроелементів, а також залежить від якості спирту етилового ректифікованого, застосовуваних інгредієнтів рецептури та інших технологічних факторів
Optimizing organoleptic parameters is achieved by adjusting the composition of the prepared water, within the defined ratios of dissolved microelements, and also depends on the quality of rectified ethyl alcohol, the ingredients used in the formulation and other technological factors

Опис

Ключові слова

лікеро-горілчане виробництво, liquor-vodka production, підготовлена вода, prepared water, катіонно-аніонний склад, cation-anion composition, жорсткість, harshness, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Олійник, С. І. Підготовлена вода у технології горілок та горілок особливих / С. І. Олійник, З. В. Палійчук // Сучасні аспекти виробництва спирту та алкогольних напоїв : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 грудня 2023 р. – Київ : ДНУ УкрНДІспиртбіопрод, 2023. – С. 41–43.