Substantiation of dietary supplement technology based on sublimated vegetable raw materials

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

A significant disadvantage of traditional methods of processing plant raw materials for storage and use is the destruction and oxidation of vitamins, aromatic and other biologically active substances.
Істотним недоліком традиційних методів обробки рослинної сировини для зберігання та використання є руйнування та окислення вітамінів, ароматичних та інших біологічно активних речовин. речовини.

Опис

Ключові слова

кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, BAR, dietary supplements, functionaluity, granulation, sublimation, vegatable, БАР, дієтичні добавки, функціональність, грануляція, сублімація, овочі

Бібліографічний опис

Podobiy, O. Substantiation of dietary supplement technology based on sublimated vegetable raw materials / O. Podobiy, I. Zhytnetskii, M. Malyk // Biotechnologies, present and perspectives : International konference, November 5, 2021, Suceava, Romania. – 2023. – P. 53