Діагностика збалансованості витрат на елементи маркетингового комплексу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розвиток підприємства є необхідною передумовою його успішного функціонування в конкурентному середовищі. З метою забезпечення постійного розвитку здійснюється управління основними показниками ефективності його функціонування. The development of enterprises is a prerequisite for its successful functioning in a competitive environment. In order to ensure continuous development manages key performance indicators for its functioning.

Опис

Ключові слова

витрати, конкурентоспроможність, маркетинг, costs, competitiveness, marketing, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Стеценко, В. А. Діагностика збалансованості витрат на елементи маркетингового комплексу підприємства / В. А. Стеценко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 62-64.