Моделювання прибутковості підприємства (управлінський аспект)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті запропоновано модель управління прибутковістю підприємства. Сформульовано основні принципи визначення зон прибутковості підприємства. The article identified the model of the enterprise profitability management. Formulated the basic principles of identified of the enterprise profitability zones.

Опис

Ключові слова

модель управління прибутковістю підприємства, зони прибутковості підприємства, cтратегія розвитку підприємства, the model of the enterprise profitability management, enterprise profitability zones, enterprisedevelopment strategy

Бібліографічний опис

В'ялець, О. В. Моделювання прибутковості підприємства (управлінський аспект) / О. В. В'ялець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 11 (114) - С. 15-18

Зібрання