Сучасна методика підвищення ефективності набору тексту. Десятипальцевий метод набору тексту «всліпу»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В навчальному посібнику описано десятипальцевий метод набору тексту “всліпу” як один із способів підвищення ефективності набору текстів. Розглянуто можливості, переваги та недоліки даного методу. Особливу увагу приділено режиму роботи за ПК, запропоновано комплекс вправ для очей та рук. У розділах, присвячених вивченню клавіатури, розглянуто послідовно другий (основний), перший, третій та четвертий рядки клавіатури. Описано способи набору літер та символів, розміщених на цих рядках. В окремому розділі розглянуто два варіанти набору чисел. У кінці посібника подано тестові вправи, що допоможуть удосконалити навики, отримані під час практичних занять. Посібник призначено для учнів, студентів, слухачів ІПДО НУХТ та всіх бажаючих підвищити швидкість набору текстів. The manual describes a method of blind typing using ten fangers as a way to improve typing. It describes the possibilities, advantages and disadvantages of this method. Particular attention is paid to the mode of operation for the PC, the complex of exercises for the eyes and hands. In chapters about the keyboard consistently considered the second (main), the first, third and fourth lines of the keyboard, ways of setting of letters and symbols placed on these lines. A separate section examines two variants of setting numbers. The end of the manual presents test exercises to help improving the skills gained during the workshops. The manual is intended for students, trainees of IPDO NUFT and everyone who wish to increase typing speed.

Опис

Ключові слова

набір тексту «всліпу», схема клавіатури, початкова позиція рук, способи набору літер, тестові вправи, blind typing, keyboard scheme, the initial position of the hands, ways of setting letters, test exercises

Бібліографічний опис

Арабулі, Т. В. Сучасна методика підвищення ефективності набору тексту. Десятипальцевий метод набору тексту «всліпу» : навч. посіб. / Т. В. Арабулі – К. : 2003. – 44 с.