Особливості кондуктивного вологообміну капілярно-пористих тіл за різних градієнтів температури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі викладено результати лабораторних досліджень кондуктивного вологообміну між нерухомими шарами зерна за різних градієнтів температури. Експериментально не встановлено явище тепло-волого-перенесення та викладено пояснення цього для капілярно-пористих колоїдних тіл. Відсутність даного явища обумовлює перегляд режимів сушіння капілярно-пористих тіл та конструкції існуючих сушарок. In the paper, the results of laboratory tests of conductive water exchange between stationary layers of grain for different temperature gradients are presented. The phenomenon of heat-moisture-transfer is not experimentally established and the explanation for this is given for capillary-porous colloidal bodies. The absence of this phenomenon causes a revision of the modes of drying capillary-porous bodies and the design of existing dryers.

Опис

Ключові слова

теплообмін, вологообмін, температура, дифузія вологи, heat exchange, moisture exchange, temperature, diffusion of moisture, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Гапонюк, І. І. Особливості кондуктивного вологообміну капілярно-пористих тіл за різних градієнтів температури / І. І. Гапонюк // Інновації у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини : Міжнародна наук-практ конф., 26 – 27 червня 2018 р. - К. : НУБіП, 2018. – С. 52–53.