Актуальні питання безпечності харчової продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуті основні аспекти впровадження системи НАССР на підприємствах харчової промисловості. The article describes the main aspects of the implementation of the HACCP system in the food industry.

Опис

Ключові слова

система управління безпечністю харчових продуктів, принципи НАССР, критичні точки контролю, system of food safety management, principles of HACCP critical control points, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Сіднєва, Ж. К. Актуальні питання безпечності харчової продукції / Ж. К. Сіднєва // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки : колективна монографія. – 2012. : Сочінський, 2012. – Ч. 1. – 236 с. - С. 76-82.

Зібрання