Склад соусу "Щавнез" (Деклараційний патент на корисну модель № 134976)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Соус, що містить яйця (жовтки), гірчицю, олію, цукор, який відрізняється тим, що як гірчиця використовується гірчиця медова, та додатково містить щавнат, сіль. The sauce contains eggs (yolks), mustard, butter, sugar, which differs in that honey mustard is used as mustard, and additionally contains schannate, salt.

Опис

Ключові слова

соус, яйця, жовтки, олія, гірчиця медова, щавнат, sauce, honey mustard, yolks, eggs, butter, schannat, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на корисну модель № 134976 UA МПК (2019.01) A23L 23/00. Склад соусу "Щавнез" / Польовик В. В., Лисенко Д. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Березова Г. О., Гаврильченко П. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 00235 ; заявл. 09.01.2019 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.

Зібрання