Енергетична оцінка важкості праці при транспортуванні м’ясних туш

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В м’ясному виробництві застосовують важку фізичну працю. Фізичні зусилля, що витрачаються людиною в її трудовій діяльності, оцінюються за енергетичними витратами (кДж/год, ккал/год). Їх величина залежить від інтенсивності навантаження. Всі роботи, що виконуються людиною, залежно від енерговитрат на їх виконання поділяються на три категорії.

Опис

Ключові слова

м'ясне виробництво, фізична праця, транспортування, мясное производство, транспортировка, физический труд, meat production, physical labor, transportation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Гуць, В. С. Енергетична оцінка важкості праці при транспортуванні м’ясних туш / В. С. Гуць // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 224-225.