Використання AutoCAD-2010 в задачах проектування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації присвячено поглибленому вивченню та практичному засвоєнню основних прийомів роботи з універсальним програмним засобом виготовлення конструкторської документації AutoCAD. Методичні рекомендації розроблено на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, конструкторів, професійна діяльність яких пов’язана з виготовленням проектно-конструкторської документації. Methodical recommendations are devoted to the deep study and practical using of basic skills of work with the universal programmatic instrument of making of the designer documentation AutoCAD. Methodical recommendations are developed on the department of informatics and computer engineering of Institute of postgraduate education of the National university of food technologies for the wide circle of scientific workers, graduate students, teachers, scientific and technical workers, designers professional activity who is related with making of project-designer documentation.

Опис

Ключові слова

конструкторська документація, редагування креслень, графічні примітиви, точки прив’язки, лінійні розміри, видові екрани, компонування креслень, designer documentation, editing of drafts, drawing primitives, points of attachment, linear sizes, specific screens, arrangements of drafts

Бібліографічний опис

Петренко, О. І. Використання AutoCAD-2010 в задачах проектування: Навчальний посібник / О. І. Петренко – К. ІПДО НУХТ, 2011. – 92 с.