Організація оповіщення персоналу і відвідувачів у разі виникнення надзвичайної ситуації в закладах готельно-ресторанного комплексу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інформування про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру і наявну обстановку – одне з найважливіших завдань цивільного захисту України. Information on the threat and occurrence of an emergency of anthropogenic and natural character and the current situation is one of the most important tasks of civil protection of Ukraine.

Опис

Ключові слова

готельно-ресторанний комплекс, пожежна безпека, надзвичайна ситуація, hotel and restaurant complex, fire security, emergency, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Слободян, О. П. Організація оповіщення персоналу і відвідувачів в разі виникнення надзвичайної ситуації в закладах готельно-ресторанного комплексу / О. П. Слободян, В. А. Заєць, Л. П. Нещадим // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : Міжнародна науково-практична конференція, 24 вересня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 266-267.