Визначення ризиків при виробництві молочних консервів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На підприємствах молочної галузі при виробництві молочних консервів, аналізуючи небезпечні чинники, встановлюють їх перелік і можливу шкоду для споживача. At the enterprises of the dairy industry in the production of canned milk, analyzing the dangerous factors, establish their list and possible damage to the consumer.

Опис

Ключові слова

система НАССР, молочні консерви, безпека харчових продуктів, HACCP system, canned milk, food safety, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Слободян, О. П. Визначення ризиків при виробництві молочних консервів / О. П. Слободян, О. В. Безушко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 118-119.