Спосіб виробництва хлібобулочних виробів (Патент на корисну модель № 104084)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва хлібобулочних виробів включає заварювання кукурудзяного борошна та внесення молочної сироватки. В основу корисної моделі поставлена задача покращення якості пшенично-кукурудзяних хлібобулочних виробів. Method of bakery manufacturing includes brewing corn flour and adding whey. The basis of the utility model is the task of improving the quality of wheat-corn bread products.

Опис

Ключові слова

борошняна суміш, пшеничне борошно, кукурудзяне борошно, молочна сироватка, заварка, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, flour mixture, wheat flour, corn flour, milk whey, brewing

Бібліографічний опис

Патент 104084 UA, МПК A21D 8/02 (2006.01) Спосіб виробництва хлібобулочних виробів / Дробот В. І., Писарець О. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201506860 ; заявл. 10.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016 р.

Зібрання