Вплив різних способів процесу сушіння на якість томатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведено результати досліджень трьох способів сушіння томатів – конвективного, мікрохвильового та комбінованого способу. Зроблено аналіз впливу різних способів сушіння на тривалість сушіння, а також збереження зовнішнього вигляду та хімічного складу. The paper presents the results of three methods of tomato drying - convective, microwave and combined methods. The analysis of influence of different methods of drying on the duration of drying, and also preservation of appearance and chemical composition is made.

Опис

Ключові слова

сушіння, томати, якість, drying, tomatoes, quality, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Вплив різних способів процесу сушіння на якість томатів / В. О. Гаврилюк, А. С. Нестеренко, В. В. Шутюк, В. П. Василів// Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учен., асп. і студ. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2017. – С. 355.