Інноваційні фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

стратегічний менеджмент, інноваційні фактори, конкурентоспроможність підприємства, диференціація продукції, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Яцишин, Д. Ю. Інноваційні фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості : кваліфікаційна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Денис Юрійович Яцишин ; наук. керівник Світлана Антонівна Стахурська. – Київ, 2023. – 131 с.