Морозиво-щербет з фруктозою «Барбариска» (Патент на корисну модель № 80630)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Морозиво-щербет з фруктозою містить молочний жир, сухий знежирений молочний залишок, фруктозу, стабілізатор, питну воду і пюре барбарису та груші. Ice cream sherbet with fructose containing milk fat, nonfat dry milk residue, fructose, stabilizer, drinking water and barberry puree and pear.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, фруктоза, fructose, барбарис, barberry, груша, pear, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель А23G9/04. Морозиво-щербет з фруктозою «Барбариска» / О.В Грек, Т. Г. Осьмак, Т.М. Туркова, Г.М. Туркова - u 2012 12929; заявл. 13.11.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11

Зібрання