Фарш для виробництва м’ясних заморожених напівфабрикатів в тістовій оболонці (Патент на корисну модель № 55129)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основним завданням корисної моделі є створення композиції фаршу для виробництва м’ясних заморожених напівфабрикатів в тістовій оболонці, з підвищеною біологічною та хaрчовою цінністю продукції, збагачення м’ясних виробів макро- та мікроелементами, вітамінами, розширення їх асортименту, а також зниження собівартості. The main objective is to create a useful model composition stuffing for meat frozen food in dough shell with high biological value and hirchovoyu product enrichment of meat products of macro-and micronutrients, vitamins, expanding their range and cost reduction.

Опис

Ключові слова

рецептура, фарш, напівфабрикати, recipe, stuffing, semis, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 55129 UA, МПК (2009) A23L1/31 Фарш для виробництва м’ясних заморожених напівфабрикатів в тістовій оболонці / Пешук Л. В., Журавель О. В. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т харч. техн. - № u 2010 05363 ; заявл. 30.04.10 ; опубл. 10.12.10, Бюл. № 23. - 4 с.

Зібрання