Властивості організаційної культури : системний підхід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Систематизовано існуючі підходи до розуміння властивостей організаційної культури, подано їх критичну оцінку. На основі узагальнення існуючих підходів до вивчення властивостей організаційної культури запропоновано власний підхід, який ґрунтується на уявленні про організаційну культуру підприємства як про соціально-економічну систему.
The paper systemizes methods of approach of characteristics of organizational culture of enterprises. The author suggests approaching characteristics of organizational culture on the base of conception of organizational culture as social-economy system.

Опис

Ключові слова

системний підхід, організаційна культура, конкурентоспроможність, system method, organizational culture, competitiveness

Бібліографічний опис

Харчишина, О. В. Властивості організаційної культури: системний підхід / О. В. Харчишина // НУХТ. - 2010. - № 2(4).

Зібрання