Оцінка технологічних прийомів зменшення емісії азоту в агробіосистемах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано й обґрунтовано технологічні прийоми зменшення емісії азоту на основі розрахунково-графічного методу побудови матеріального балансу існуючих і гіпотетичних варіантів агротехнологій. Визначено основні технологічні прийоми: накопичення і переробка гнойової біомаси; внесення органічних і мінеральних добрив. Інтегроване використання технологічних прийомів зменшення емісії азоту в сільськогосподарському виробництві дасть змогу запобігти забрудненню довкілля і зменшити енергетичні витрати на виробництво продукції рослинництва на 15—20% за рахунок зменшення використання енергоємних азотних мінеральних добрив. The analysis and substantiation of technological methods of nitrogen emission reduction on the basis of the calculationgraphic method of constructing the material balance of existing and hypothetical variants of agrotechnologies are presented. The basic technological methods are defined: accumulation and processing of pumice biomass, the application of organic and mineral fertilizers. Integrated use of technological methods of reducing nitrogen emissions in agricultural production will prevent environmental pollution and reduce energy costs for plant production by 15—20% due to reduced use of energy intensive nitrogen mineral fertilizers.

Опис

Ключові слова

агротехнології, емісія азоту, біотехнологічні прийоми, агробіосистеми, agrotechnologies, emission of nitrogen, biotechnological methods, agrobiosistema

Бібліографічний опис

Куянов, В. В. Оцінка технологічних прийомів зменшення емісії азоту в агробіосистемах / В. В. Куянов, В. С. Таргоня, О. М. Миропольський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2019. - Т. 25. - № 3. - С. 36-41.

Зібрання