Дослідження основних технологічних властивостей гідроколоїдів різного походження та їх синергітичних пар

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Гідроколоїди рослинного, тваринного, мікробного походження – перспективна сировина для виробництва кондитерських виробів. Були проведені дослідження зміни основних властивостей структуроутворювачів та їх синергетичних пар в залежності від технологічних факторів.

Опис

Ключові слова

гідроколоїд, синергізм, пектин, рослинні камеді, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, hydrocolloid, synergism, pectin, vegetable gums

Бібліографічний опис

Гавва, О. О. Дослідження основних технологічних властивостей гідро колоїдів різного походження та їх синергітичних пар / О. О. Гавва, А. М. Дорохович // Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової та переробної промисловості : 70-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів.— К. : НУХТ, 2004. — С. 59.