Моделювання вологовмісту солоду в сушарці барабанного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сушіння солоду є важливим технологічним процесом, необхідним для подальшої переробки сировини та/або її тривалого зберігання, проте системи управління процесом сушіння є недосконалими і не дозволяють повністю контролювати процес, в першу чергу - вміст вологи в солоді у процесі сушіння. Для вдосконалення існуючих систем запропоновано використання прогнозуючих моделей. Drying malt is an important process, necessary for further processing of raw materials and / or long-term storage, but the drying process management system is inadequate and does not allow you to completely control the process in the first place - the moisture content of the malt drying process. To improve existing systems proposed to use forecasting models.

Опис

Ключові слова

солод, сушарка барабанного типу, моделювання, modeling, malt dryer drum, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Мацебула, Д. В. Моделювання вологовмісту солоду в сушарці барабанного типу / Д. В. Мацебула, І. В. Ельперін // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 253.