Комплексний підхід до енергозбереження у хлібопекарському виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сучасному рівні розвитку виробництва харчової продукції вимоги до якості виробів в більшості випадків стабільно забезпечуються за допомогою методів сучасної технології та розвиненого машино-апаратурного оформлення процесів. Обсяги виробництва, попит на продукцію в даних умовах залежать від рентабельності виробництва, тобто від кінцевої ціни продукту. Відносно велику складову у фінансових затратах на випуск продукції мають витрати енергії - електричної та теплової. At the current level of food production requirements for product quality steadily in most cases provided by the methods of modern technology and advanced machine and equipment design processes. Production volumes, demand for products in these conditions depend on profitability, that the final price of the product. A relatively large part of the financial expenses in output costs with energy - electricity and heat.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, хлібопекарське виробництво, хлібопекарська продукція, енергозбереження, bread making, bakery products, energy saving

Бібліографічний опис

Литовченко, І. М. Комплексний підхід до енергозбереження у хлібопекарському виробництві / І. М. Литовченко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 8 вересня 2015 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 85-86.