Дослідження режимів лущення зерна ячменю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Круп'яні продукти із зерна ячменю займають значне місце в харчуванні населення України. Зерно ячменю буває плівчастим або голозерним. В технології виробництва круп найбільше розповсюдження має плівчастий ячмінь, який характеризується міцним зв'язком квіткових оболонок з ядром. Cereal products from barley occupy an important place in the diet of the population of Ukraine. Barley is hulled or holozernym. In cereal production technology is most prevalent filmy barley, which is characterized by strong ties flower shell of the nucleus.

Опис

Ключові слова

лущення зерна, ячмінь, круп'яні продукти, flaking grain, barley, cereal products, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Дослідження режимів лущення зерна ячменю / Т. Галичина, О. Тітуленко, Н. Надкернична, І. Гапонюк, Є. Харченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 248-249.