Динаміка конфлікту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

конфлікт, динаміка, перебіг, кафедра економіки праці та менеджменту, conflict, dynamics, flow

Бібліографічний опис

Шевцова, Г. Динаміка конфлікту / Г. Шевцова, І. Островська, Т. Березянко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 Міжна. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 23–24 квіт. 2015 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2015. – Ч. 3. – С. 94-95.