Подовження зберігання фруктів з використанням наночастинок срібла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під час зберігання фруктів часто спостерігається їх гниття, що спричинене розвитком мікроорганізмів. Нанесення покриття на свіжі та мінімально оброблені фрукти є досить перспективним способом їх зберігання. Спеціально розроблені покриття можуть забезпечити додатковий захист від зараження мікроорганізмами, надаючи при цьому той самий ефект, що і зберігання в модифікованій атмосфері, не змінюючи склад внутрішнього середовища. Серед наноматеріалів значна увага приділяється наночастинкам срібла (AgNP) завдяки їх перспективним фізико-хімічним властивостям. AgNP є перспективними антимікробними агентами. Наночастки срібла є відмінним протимікробним засобом проти кишкової палички, психротрофних бактерій та плісняви. AgNP знищують мікроорганізми, пошкоджуючи їх клітинну мембрану і руйнуючи ДНК після проникнення в клітину.

Опис

Ключові слова

наночастинки срібла, фрукти, мікроорганізми, silver nanoparticles, fruits, microorganisms, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Потапенко, В. В. Подовження зберігання фруктів з використанням наночастинок срібла / В. В. Потапенко, О. І. Скроцька // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 302-303.