Research of extruded starches properties

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Starch and its modified products are widely used in all branches of food industry. The basic property of native starch is its ability to form viscous, transparent, but unstable paste or gel, which is destroyed when stored for a long time. To improve its functional properties the native starch is modified and as a result acquires preliminary set properties. One of the perspective kinds of modified starches is extruded starches classified as swelling starches. The extrusion process leads to the destruction of the starch grains and forming products with smaller molecular mass. That is why the extruded starches are able to swell in cold water and don’t form draggles. Крохмаль та продукти його модифікації широко використовуються в усіх галузях харчової промисловості. Основна властивість нативного крохмалю – здатність утворювати вʼязкий прозорий, але нестабільний клейстер або гель, який руйнується при тривалому зберіганні. Для покращення функціональних властивостей нативний крохмаль модифікують, внаслідок чого він набуває заздалегідь заданих властивостей. Одним з перспективних видів модифікованих крохмалів є екструдовані, які відносяться до групи набухаючих. Процес екструдування призводить до деструкції крохмальних зерен і утворення продуктів з меншою молекулярною масою. Тому екструдовані крохмалі здатні набухати у холодній воді і не утворюють драглів

Опис

Ключові слова

extruding, starch, destruction, swelling, екструдування, крохмаль, деструкція, набухання, экструдирование, крахмал, деструкция, набухание, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Melnyk, O. Research of extruded starches properties / O. Melnyk, V. Kovbasa, N. Tkachenko // NEEFood-2013 Kyiv : The Second North and East European Congress on Food, 2013. – K. : NUFT, 2013. – P. 246.