Вплив глюкозно-фруктозного сиропу і мальтозної патоки на дріжджову мікрофлору тіста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах відзначено, що у виробництві булочних виробів заміна цукру глюкозно-фруктозним сиропом та мальтозною патокою впливає стан дріжджової мікрофлори тіста. Встановлено, що внесення глюкозно-фруктозного сиропу та мальтозної патоки сприяє збільшенню кількості дріжджових клітин та інтенсивнішому накопиченню діоксиду вуглецю в тісті. In theses noted that the production of bakery products replacing sugars glucose-fructose syrup and maltose treacle affects the state of the yeast microflora dough. It was established that the introduction of glucose-fructose syrup and maltose treacle increases the number of yeast cells and intense accumulation of carbon dioxide in the dough.

Опис

Ключові слова

глюкозно-фруктозний сироп, цукор, тісто, дріжджі, мальтозна патока, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, glucose-fructose syrup, sugar, dough, yeast, maltose treacle

Бібліографічний опис

Бондаренко, Ю. В. Вплив глюкозно-фруктозного сиропу і мальтозної патоки на дріжджову мікрофлору тіста / Ю. В. Бондаренко, В. І. Дробот // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXІ столітті : матеріали 74-ої наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 21–22 квітня 2008 р. – К. : РВЦ НУХТ, 2008. – С. 254–255.