Двоступенева І сатурація - суттєвий етап в підвищенні ефективності очищення дифузійного соку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливе місце в технологічному процесі займає I карбонізація. Від правильності її проведення залежить загальний ефект адсорбційного очищення соку, швидкість фільтрування соку і витрата каменю на виробництво. Ефективність проведення I сатурації в значній мірі залежить від її апаратурного оформлення. Important role in the technological process is I carbonization. of correctness of its implementation depends on the overall effect of adsorption purification juice, juice filtration velocity and flow stone of production. Efficiency of carbonation I greatly depends on its hardware design.

Опис

Ключові слова

сатурація, карбонізація, дифузійний сік, carbonation, кафедра технології цукру і підготовки води, diffusion juice

Бібліографічний опис

Двоступенева І сатурація - суттєвий етап в підвищенні ефективності очищення дифузійного соку / Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко, В. Ю. Виговський, Л. М. Хомічак // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 142.