Ферментовані сироваткові напої з харчовими волокнами та гідролізованою сироваткою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено процес бродіння сумішей на основі молочної сироватки з підвищеною в´язкістю та з гідролізованою лактозою за показниками кількості накопиченої біомаси мікроорганізмів та діоксиду вуглецю протягом 48 год. Обгрунтовано доцільність використання даної інформації для розроблення технології сироваткових напоїв з харчовими волокнами різного походження. The process of fermentation mixtures based on whey with high viscosity and hydrolyzed lactose in terms of accumulated biomass of bacteria and carbon dioxide for 48 h. Feasibility of using this information to develop technologies whey drinks with food fibers of different origin.

Опис

Ключові слова

молочна сироватка, whey drink, напій бродіння, fermentation drink, квасне сусло, kvas wort, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Красуля, О. О. Ферментовані сироваткові напої з харчовими волокнами та гідролізованою лактозою / О. О. Красуля, О. В. Грек // Наука і бізнес — основа розвитку економіки : тези доповідей Міжнародного науково-практичного форуму. - Д.: ДНУ, 2012. — С. 202-203.