Дослідження реологічних характеристик модельних систем кондитерського напівфабрикату з порошком з банану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено реологічні характеристик модельних систем кондитерського напівфабрикату з порошком з банану. Показано, що що додавання вершкового масла сприяє зниженню в’язкості кондитерського напівфабрикату та дозволяє зробити його більш пластичним, а додавання ПАР дозволяє утримувати відповідну консистенцію при механічному та температурному впливі. The rheological characteristics of the confectionery semi-finished products model systems with banana powder are investigated. It is shown that adding butter helps to reduce the viscosity of the confectionery semi-finished product and makes it more plastic, and the addition of surfactant allows to maintain the appropriate consistency at mechanical and temperature effects.

Опис

Ключові слова

реологічні характеристики, модельні системи, кондитерський напівфабрикат, rheological characteristics, model systems, confectionery semi-finished, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Янчик, М. В. Дослідження реологічних характеристик модельних систем кондитерського напівфабрикату з порошком з банану / М. В. Янчик, О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш // Матеріали XIІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів з розділу «Харчові технології». – Одеса, 2017 – С. 164-166.