Комунікативний системно-діяльнісний підхід до вивчення іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Системний комунікативно-діяльнісного підхід найбільше відповідає сучасним навчальним цілям та психолого-педагогічним ідеям сьогодення, оскільки дозволяє активно формувати у студентів комунікативну компетенцію з урахуванням психологічних особливостей діяльності, що є головною метою стандартизованої мовної освіти на усіх рівнях. Communicative system-activity approach best meets modern educational goals and psycho-pedagogical ideas today because it allows students to actively shape the communicative competence on the basis of psychological characteristics, the main purpose of standardized language education at all levels.

Опис

Ключові слова

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, системно-діяльнісний підхід, вивчення іноземної мови, комунікативний підхід, foreign language learning, communicative approach, system-activity approach

Бібліографічний опис

Божок, Н. О. Комунікативний системно-діяльнісний підхід до вивчення іноземної мови / Н. О. Божок // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. - К. : НУХТ, 2016. – С. 12-13.