Використання мікробної біомаси, що утворюється при переробці відходів харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1995

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Втрати м’ясопереробної промисловості в Україні складають понад 700 тонн на добу. Порівнюється ефективність використання активного мулу з дріжджами як продуценту білка. В активному мулі більший вміст білка, незамінних амінокислот, вітамінів групи B в тому числі B12, та різних мікроелементів, що свідчить про перспективність його розробки як біологічного додатку в тваринництві та інших галузях. Losses meat processing industry in Ukraine are more than 700 tons per day. Compared the effectiveness of using sludge as a producer of yeast protein. In active sludge larger protein, essential amino acids, B vitamins, including B12, and various trace elements, indicating that the prospects of its development as a biological application in livestock and other industries.

Опис

Ключові слова

мікробіологічний синтез білків, відходи м’ясної промисловості, активний мул, білкова біомаса, стічні води, вітаміни групи B, microbiological synthesis of proteins, meat industry wastes, activated sludge, protein biomass, waste water, vitamin B

Бібліографічний опис

Салюк, А. І. Використання мікробної біомаси, що утворюється при переробці відходів харчової промисловості / А. І. Салюк, Н. В. Левітіна, Г. А. Нікітін, Е. М. Лукашевич // Розробка та впровадження прогресивних технологій та обладнання у харчову та переробну промисловість : всеукраїнська науково-практична конференція, 17-20 жовтня 1995 р. : тези доп. – 1995. – С. 109.