Проблеми розвитку туризму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Україна займає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості цінними природними та історико-культурними ресурсами, здатними генерувати значний туристичний інтерес у вітчизняних та іноземних подорожуючих. Однак, національний туристичний продукт, має низьку конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному туристичному ринку. Ukraine occupies a leading position in Europe in terms of availability of valuable natural, historical and cultural resources, able to generate significant tourist interest in local and foreign travelers. However, the national tourism product, has low competitiveness of the domestic and international tourism market.

Опис

Ключові слова

розвиток туризму, аналітична інформація, природні ресурси, tourism development, natural resources, analytical information, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Кузнецов, В. Проблеми розвитку туризму в Україні / Валерій Кузнецов, Юрій Сологуб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 517-518.