Хліб з оздоровчими властивостями (Патент на винахід № 84809)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на винахід. Як борошно запропоновано використовувати пшеничне борошно високого виходу підвищеної дисперсності, до якого додають вівсяні пластівці, суху пшеничну клейковину, ферментативноактивне соєве борошно, олію, ядро соняшника, кмин, закваску-підкислювач. Рецептура забезпечує отримання хліба з добрими органолептичним показниками та оздоровчими властивостями завдяки високому вмісту харчових волокон. Patent for an invention. Wheat high-extraction flour of increased particle fineness is used as the flour. It is supplemented with oatmeals, dry wheat gluten, soybean meal with enzymatic activity, oil, sunflower kernels, caraway seeds, an acidifying starter. The recipe is ensures bread production with good organoleptic evaluation and curative properties due to the high content of dietary fiber.

Опис

Ключові слова

суха пшенична клейковина, ферментативноактивне соєве борошно, вівсяні пластівці, пшеничне борошно високого виходу, dry wheat gluten, soybean meal with enzymatic activity, oatmeals, wheat high-extraction flour, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 84809 Україна, МПК7 A 21 D 2/36, A 21 D 13/02. Хліб з оздоровчими властивостями / Дробот В. І., Михонік Л. А. ; заявник та власник патенту Національний університет харчових технологій. – № 200708325 ; заявл. 20.07.07 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22 2008.

Зібрання