Кюфта по-київськи дієтична (Патент на корисну модель № 86014)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача розробки рецептури кюфти по-київськи та розширені асортименту продукції, що випускається, у підвищенні якості цільового продукту, зокрема органолептичних показників, таких як смак, консистенція і пластичність. The basis of the useful model is the task of developing a kyuhta formulation in Kiev and an extended assortment of manufactured products in improving the quality of the target product, in particular, organoleptic parameters such as taste, consistency and ductility.

Опис

Ключові слова

кюфта, рецептура, асортимент, консистенція, молоко, рисове борошно, індичка, сировина, жиророзчинні реологічні властивості, інгредієнти, kyufta, recipe, range, texture, milk, rice flour, turkey, raw materials, fat-soluble, rheological properties, ingredients, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 86014 UA, МПК A23L 1/31 (2006.01) Кюфта по-київськи дієтична / Топчій О. А., Полумбрик М. О., Денисюк А. П., Коровіна М. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 2013 07199 ; заявл. 06.06.2013 ; опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23, 2013 р.

Зібрання