Необхідність інтеграції виховного та навчального процесів у вищому навчальному закладі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кожен викладач має сприяти створенню умов для ціннісного ставлення молодої людини до сім’ї, здорового способу життя, праці, професії, культури, людини, до себе, до Бога. Each teacher should help create the conditions for valuable attitude to the young man's family, healthy living, work, profession, cultural rights, to himself, to God.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, виховна робота, навчальний процес, інтеграція, upbringing work, learning process, integration

Бібліографічний опис

Штанько, Л. О. Необхідність інтеграції виховного та навчального процесів у вищому навчальному закладі / Л. О. Штанько // Виховна робота у вищому навчальному закладі - невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. - К. : НУХТ, 2013. - С. 98-99.